Rýsuje se nová spolupráce

Nově jsme začali spolupracovat s SOU Vrapice, abychom společně plnili úkoly resocializace a navazovali na dobrou praxi při propouštění žáků ve výkonu trestu odnětí svobody.

Nově tak mají žáci možnost přestoupit po propuštění z výkonu trestu, na základě školského zákona, do učiliště ve Vrapicích, kde si mohou vzdělání dokončit.