Malířské a natěračské práce

Od 1.9.2021 bude možnost v oboru 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce možnost zaměstnání u spolupracujícího subjektu Proficolor – Tuchlovice.

Zájemci o studium se mohou hlásit na e-mailu: info@souvin.cz

Firma Proficolor patří mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a technologických zařízení v České republice. V oblasti protikorozní ochrany působí od roku 1997.

Ve své činnosti se opírá o podstatnou část zaměstnanců vyučených v oboru malíř-natěrač a zaměstnanců s dlouholetou praxí v natěračském oboru. Kromě vlastní realizace protikorozní ochrany zpracovává dle zadávacích podmínek zákazníka i návrhy nátěrového systému. Při výběru a realizaci nátěrového systému může vyhovět požadavkům zákazníka na konkrétní nátěrovou hmotu počínaje syntetickými hmotami domácí výroby až po renomované zahraniční nátěrové hmoty, resp. doporučí nejvýhodnější nátěrový systém.

Poděkování

Děkujeme všem, že jste s námi v tomto nelehkém roce a doufáme, že se naše práce ukáže i v dalších letech jako důležitá pro restart životů lidí s obtížným osudem.

Jsme rádi, že naši absolventi vidí docházku do školy jako důležitou a prospěšnou. Výstřižky z dopisů, které od žáků do stáváme pro ukázku připojujeme.

Kolektiv pedagogů SOU Vinařice a Nové Sedlo.

Přijímací řízení 2021/2022

V souladu s opatřeními Vlády ČR a MŠMT mohou být v průběhu roku reflektovány změny v přijímacím řízení. Doporučujeme kontaktovat individuálně kolu k podrobným informacím.

Ředitel Středního odborného učiliště vyhlašuje v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 1. kolo přijímacího řízení do oborů:

Potravinářská výroba
Potravinářské práce
Stravovací a ubytovací služby
Textilní a oděvní výroba
Malířské a natěračské práce

Přihlášky do prvního kola prosím odevzdejte do 30.5.2021. Vzhledem ke zvláštnímu režimu školy, pokud je uchazeč ve výkonu trestu a je váš rodinný příbuzný, doporučte mu se obrátit na vychovatele, případně speciálního pedagoga.

Žák v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku musí odevzdat přihlášku ke studiu, posudek o zdravotní způsobilosti lékaře.

Termín přijímacího řízení bude vyhlášen ředitelem školy nejpozději 14 dnů před jeho konáním.

Na naší škole neprobíhají jednotné přijímací zkoušky a je možné se individuálně domluvit na uznání jiného vzdělání, případně na rozdílovém přijímacím řízení v průběhu školního roku.

Nově vzniká také pobočka školy v Kladně a Buštěhradu, kde budou k dispozici prostory o adekvátní kapacitě jednotlivým oborům. V případě potřeby se obraťte na email: info@souvin.cz

Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

Ředitel Středního odborného učiliště vyhlašuje v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 1. kolo přijímacího řízení do oborů:

Potravinářská výroba
Potravinářské práce
Textilní a oděvní výroba
Zahradnická výroba

Přihlášky do prvního kola prosím odevzdejte do 30.4.2020. Vzhledem ke zvláštnímu režimu školy, pokud je uchazeč ve výkonu trestu a je váš rodinný příbuzný, doporučte mu se obrátit na vychovatele, případně speciálního pedagoga.

Žák v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku musí odevzdat přihlášku ke studiu, posudek o zdravotní způsobilosti lékaře.

Termín přijímacího řízení bude vyhlášen ředitelem školy nejpozději 14 dnů před jeho konáním.

Rýsuje se nová spolupráce

Nově jsme začali spolupracovat s SOU Vrapice, abychom společně plnili úkoly resocializace a navazovali na dobrou praxi při propouštění žáků ve výkonu trestu odnětí svobody.

Nově tak mají žáci možnost přestoupit po propuštění z výkonu trestu, na základě školského zákona, do učiliště ve Vrapicích, kde si mohou vzdělání dokončit.

Rozvoj logického myšlení u sociálně vyloučených žáků

Asi každá inkluzivní škola na tento problém narazila. Rozvoj logického myšlení u sociálně vyloučených, nebo mentálně postižených žáků. Ke každému žákovi se musí přistupovat jako k nepopsanému listu papíru a tudíž se velmi často stává, že rozvíjení těchto dovedností zabere větší množství času než u malých dětí, se kterými rodiče pracují prakticky od narození. To, co dále popisuji je na pořadu dne v naší škole a může se stát, že v jiném zařízení mají zcela odlišný pohled na věc.

Žáci si podávají s pravidelností přihlášku do naší pedagogicko-psychologické poradny, kde je postupně vyšetříme. Jsou to ty testy a vyšetření, která mají k dispozici všechna centra od Národního ústavu pro vzdělávání. Po jejich zpracování jsme schopni individuálně posoudit, který žák bude potřebovat rozvíjet logické myšlení – případně na jaké úrovni – a zaměřit se přímo na něj. Jak jej začneme rozvíjet? V našem případě začínáme při výuce matematiky, vhodně zařadíme kompenzační pomůcky typu kostek s čísly, se kterými se při troše fantazie dá vymyslet veliké množství kvízů a her pro podporu základního matematického uvažování. Jeden příklad za všechny jsou zlomky a hledání společného jmenovatele (dělitele). Cvičení probíhá asi takto: vezmeme dvě šestihranné kostky a házíme, žáci mají za úkol najít u těch dvou čísel, právě společného dělitele; další možnost je povznést tuto hru na vyšší úroveň a začít takové závody před tabulí, učitel hází kostkou a žáci na tabuli zkouší hledat jmenovatele.

Je pravda, že něco takového nevydrží dlouhodobě a nápady po pár hodinách matematiky dojdou. V tu chvíli je třeba se poohlédnout po tom, s čím se žáci v běžném životě mohou setkat, co by je mohlo bavit. Dostáváme se tak ke hrám. Ne však jakýmkoli hrám. My jsme museli zabádat. Existují skupinové hry, ty podporují jednak logické myšlení podobně jako šachy, ale také pomáhají procvičovat jednoduché matematické počty. Pravidla takových her jsou velmi komplexní a mohou být velmi rozsáhlá, nicméně dá se začít zlehka a nesnažit se tlačit příliš na pilu.

V praxi je dobré vytisknout pravidla a žáci je postupně předčítají a opakují. Tím se u nich už začíná rozvíjet paměť při čtení, zkusíme se jich pár otázkami zeptat na nějaké pravidlo, které je právě důležité pro takovou hru. Ve chvíli, kdy vidíme, že už pravidla zvládají, přestaneme a začneme hrát. Tím by se měla propojit paměť a prožitek, což je ve vzdělávání to nejdůležitější. Při hře samotné se pak začne počítat, vezmou se kostky s vyššími čísly, se sčítáním a odčítáním a různě se po celou dobu hry odčítá a sčítá. Jedna taková hra mezi dvěma hráči pak může trvat klidně až dvacet minut.

Co je cílem takové hry? Naučit naše žáky číst a rozvíjet paměť, motivovat žáky tím, že je čeká zábava, kterou rozvineme logické myšlení jednoduchým sčítáním a odčítáním v krátkém i delším čase. Předcházíme tak nechuti se učit a na žácích naší školy je poznat, že toto rozvíjení má smysl.


Výrobky a zručnost

Blíží se čas Vánoc a i ve věznici je znát změna nálady. Žáci se začínají značně negativně projevovat, vždyť neuvidí svoji rodinu, nebudou na naše nejrozsáhlejší svátky doma, mnozí neuvidí své děti. V naší škole jsme museli nalézt možnost, jak žákům tento čas ozvláštnit způsobem vzdělávacím a rozvíjejícím. 


Čekání na učitele a práce se seniory

Největší ekonomický růst za poslední desetiletí. Rekordní nezaměstnanost. Růst průměrných mezd stoupá k rekordním číslům. Tlak na zaměstnavatele je cítit ze všech stran, ze všech novinových titulků. Není tomu tak dlouho, co byl přebytek uchazečů o zaměstnání a školy nemusely sahat po nekvalifikovaných pracovnících.

Jak tomu tak bývá, jsou vzestupy a pády. Učitelé v naší škole se nám svěřili se silnou vytížeností, vzhledem k nutným krokům ve výuce. Společně s panem ředitelem jsme se rozhodli jednat a dát inzerát ohledně přijetí nového učitele. Příliš jsem si od toho nesliboval, ale důkladný brainstorming a promýšlení úkonů nás dovedlo na myšlenku začít věšet letáky ve vesnických obchůdcích po okolí školy. Inspirací nám byla má předchozí zaměstnání v marketingových firmách. Leták je jasně mířený na lidi staršího věku, dokonce jsme vytvořili speciálně úřední hodiny v naší pobočce speciálně-pedagogického centra v Lánech. Nikdo se neukázal, nikdo nenapsal na e-mail, ani jeden telefonát. Začali jsme vyhodnocovat, společně s dalšími učiteli, kde mohla být chyba.

Cílová skupina, kterou oslovujeme neodpovídá ani ne tak z nezájmu, nýbrž hlavně proto, že nemá dostatečné sebevědomí. Podívejme se na běžného seniora, případně člověka těsně před penzí. Vnoučata se mu neozývají, děti mají plno práce a oni sedí ve svém křesle obklopeni křížovkami a televizním programem, kde mají označenou svou oblíbenou detektivku. Málo slýchám, že by někdo navštěvoval univerzitu třetího věku, málo slýchám, že by si senior milující kávu udělal kurz pro baristy. Zkrátka sedí ve svém křesle a čekají, až si na ně někdo udělá čas. Zde se nám opět nabízí zamyšlení, opravdu ztrácí člověk sám od sebe touhu po rozvíjení a poznání?

Trávil jsem dříve mnoho času ve Švédsku a s několika známými stále udržuji kontakt. Například s Bengtem, chovatelem kokršpanělů ze samoty asi 20 kilometrů za městem, kterému nedávno bylo sedmdesát pět let. Na rozdíl od Čechů, on by si mohl dovolit z důchodu kabelovou televizi a všechny detektivky světa. On však zůstává ve svém zaměstnání kadeřníka a rozvíjí své poznání dále, zmiňoval se mi například o nárůstu ekologických produktů vlasové kosmetiky a jejich využití v běžném kadeřnictví, o tom, že si udělal kurz na různé střihy vousů a jejich péči.

Stále mi v hlavě zůstává otázka: neměli bychom se zaměřit na motivaci seniorů u nás? Proto jsme se, mimo jiné, rozhodli rozšířit možnosti benefitů pro naše zaměstnance o podporu vzdělávání. Chceme pomáhat nejen dětem a osobám z odlišných kulturních a životních podmínek, chceme pomáhat i seniorům, protože je to skupina často přehlížená.