Přijímací řízení 2021/2022

V souladu s opatřeními Vlády ČR a MŠMT mohou být v průběhu roku reflektovány změny v přijímacím řízení. Doporučujeme kontaktovat individuálně kolu k podrobným informacím.

Ředitel Středního odborného učiliště vyhlašuje v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 1. kolo přijímacího řízení do oborů:

Potravinářská výroba
Potravinářské práce
Stravovací a ubytovací služby
Textilní a oděvní výroba
Malířské a natěračské práce

Přihlášky do prvního kola prosím odevzdejte do 30.5.2021. Vzhledem ke zvláštnímu režimu školy, pokud je uchazeč ve výkonu trestu a je váš rodinný příbuzný, doporučte mu se obrátit na vychovatele, případně speciálního pedagoga.

Žák v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku musí odevzdat přihlášku ke studiu, posudek o zdravotní způsobilosti lékaře.

Termín přijímacího řízení bude vyhlášen ředitelem školy nejpozději 14 dnů před jeho konáním.

Na naší škole neprobíhají jednotné přijímací zkoušky a je možné se individuálně domluvit na uznání jiného vzdělání, případně na rozdílovém přijímacím řízení v průběhu školního roku.

Nově vzniká také pobočka školy v Kladně a Buštěhradu, kde budou k dispozici prostory o adekvátní kapacitě jednotlivým oborům. V případě potřeby se obraťte na email: info@souvin.cz