Digipropast pro rok 2022

Vybavení je využíváno v rámci volnočasových aktivit, distanční výuce, nebo pro konkrétní žáky do běžné výuky k podpoře digitálních kompetencí a prevence digitální propasti.

Žáci mohou zažádat o vypůjčení u svého třídního učitele.